เกี่ยวกับเรา

คลินิกผิวหนังทัณทิกาเป็นคลินิกผิวหนังและศูนย์เลเซอร์ครบวงจรที่ให้บริการรักษา โรคผิวหนัง, สิว, ฝ้า, ผมร่วง, ลดน้ำหนัก, กำจัดขน ตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000

ประวัติแพทย์หญิงทัณทิกา ธรรมพาเลิศ

  • ระดับอุดมศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตจวิทยา สาขาตจวิทยาโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง สาขาโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังประจำคลินิกผิวหนังหมอทัณทิกา