Carboxy (ลดการแตกลาย)

Carbonize เป็นเทคโนโลยีในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนัง เพื่อขจัดปัญหาเซลลูไลท์หรือไขมันส่วนเกิน และรอยแตกลายตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายได้ดี

กระบวนการทำงานของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อร่างกายเป็นอย่างไร?

ก๊าซ CO2 ที่เข้าสู่ร่างกายจะส่งผลให้เส้นเลือดดำและแดงขยายตัว ก๊าซจะแทรกตัวตามเส้นใยพังผืดที่ยึดเกาะระหว่างเซลล์ไขมันและจะค่อยๆ สลายให้เส้นใยนั้นหายไป เมื่อระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ปริมาณออกซิเจนก็เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลต่อเนื่องถึงกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolism) ทำให้ขจัดของเสียออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการเกิดกระบวนการย่อยสลายไขมัน (Lipolysis) โดยไขมันที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังจะถูกนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นพลังงานและสลายตัวในทันที จากนั้นจึงขจัดออกจากร่างกายทางต่อมน้ำเหลืองและระบบขับถ่ายของร่างกาย

ภายหลังการฉีดด้วยเครื่อง Carbonize จะสามารถเห็นผลการรักษาได้เมื่อไร?

ร้อยละ 50 ของผู้ที่รับการรักษาด้วยเครื่อง Carbonize สามารถเห็นผลของการรักษาได้ ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง และจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดในการรักษาครั้งที่ 3 และเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด แนะนำให้ทำติดต่อกันอย่างน้อย 10 – 30 ครั้ง หรือประเมินจำนวนครั้งของการรักษาจากความพึงพอใจของผู้รับการรักษาก็ได้