Dermalift (ยกหน้ากระชับใบหน้า)

Dermalift เป็นวิวัฒนาการใหม่เพื่อยกกระชับใบหน้า ทำให้ใบหน้าตึงกระชับขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าระดับต่ำเหนี่ยวนำ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับและยังช่วยกระตุ้นกาำรทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดบนผ้วหน้าได้ด้วย

ประโยชน์ของการทำ Dermalift

  • ผิวหน้าจะกระชับขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
  • เพิ่มปริมาณเลือดไปหล่อเลี้ยงผิวทำให้ผิวเต่งตึงขึ้น
  • กำจัดการคั่งของของเหลวจากการกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง
  • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวหนัง

ระยะเวลาในการรักษาครั้ง 45-60 นาที เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี่ที่สุดใน 2 สัปดาห์แรกควรทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังจากนั้นทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังการรักษาสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ